YES Logo

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) Program - Turkey

Gamze Ozturk all hostfam testimonial

About the YES Program

The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) program was established by Congress in October 2002 in response to the events of September 11, 2001. The program is funded through the U.S. Department of State and sponsored by the Bureau of Educational & Cultural Affairs (ECA) to provide scholarships for high school students from countries with significant Muslim populations to spend up to one academic year in the United States. Students live with host families, attend high schools, engage in activities to learn about American society and values, acquire leadership skills, and help educate Americans about their countries and cultures. Starting in 2009, the YES Abroad program was established in order to provide a similar experience for U.S. students (15-18 years) to spend an academic year in select YES countries.

For more information please refer to the YES Website

Application deadline is Friday, October 19 at 5pm and the Evaluation Event will take place on October 27-28.

Nisanur Genc holding flag

What is the usual process for high school accreditation?

Accreditation processes for students going abroad on YES Programs may differ according to the school where they study in Turkey, the district and school they will attend in the US and the courses they will take in the US school. Accreditation processes are conducted under the sole discretion of Turkish Republic Ministry of Education and participants will be informed of all such processes as necessary. The students are required to file an application for accreditation based on the information and guidance provided to them. YES Program does not guarantee accreditation. Accreditation processes may be performed only after the students complete the program and return to Turkey and not before the commencement of the program.

Important Notes:

Students studying in High Schools under the General Directorates of Vocational & Technical Education and Religious Education Institutions of Ministry of Education (MoE) cannot receive Accreditation for their exchange year abroad.
In addition to this, applicants who are in 11th grade on the 2018-2019 Academic Year and plan to study 12th grade during their exchange year (2019-2020) are not guaranteed to receive a diploma in the US and may have to repeat 12th grade when they return to Turkey.

Nisanur Genc thank a teacher Northwoods gateway

YES Program Turkey Eligibility Criteria

 • To be a citizen of the Republic of Turkey or have a long-term residence permit issued by the Republic of Turkey,
 • Not to have or to have applied for US citizenship or Green Card (for both candidate and family),
 • To attend 9th, 10th and 11th grades of High Schools organized under the General Directorates of Secondary Education, Private Education, Vocational & Technical Education and Religious Education Institutions of Ministry of Education (MoE). (Students of prep class and 12th grade are not eligible for YES Programs),
 • To be born between 01 August 2001 and 01 August 2004,
 • To have a general point average of 65 and above (out of 100) for the last 2 academic years (2016-2017 and 2017-2018),
 • Not to have obtained any grade below 50 points (out of 100) for any class according to the year-end point average for the last 2 academic years (2016-2017 and 2017-2018),
 • Not to have obtained 65 and below for any class including the semesters during the ongoing academic year (2018-2019),
 • To speak English at an intermediate level and above.

Begin the application process!

Get Started

If you have questions, please feel to direct them to yes2019turkey@afsusa.org

Gamze Ozturk all hostfam testimonial

YES Programı Hakkında

The Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) programı, ABD Kongresi tarafından 11 Eylül 2001 sonrasında Ekim 2002’de kuruldu. Program, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir ve Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu (ECA), büyük ölçüde Müslüman nüfuslu ülkelerin ABD’de bir eğitim yılı geçirecek olan lise öğrencilerine burs sağlamaktadır. Program süresinde öğrenciler, Amerika’da yaşayan ailelerin yanında konaklıyor, yerel liselere gidiyor, Amerikan toplum ve değerleri hakkında bilgilenmek, liderlik becerileri kazanmak ve Amerikalıları kendi kültürleri ve ülkeleri hakkında eğitmeye yardımcı olmak için faaliyetlerde bulunuyor.

Detaylı bilgi için lütfen YES websitesini ziyaret edin.

27-28 Ekim’de gerçekleşecek Değerlendirmeler için son başvuru tarihi 19 Ekim Cuma saat 17:00’dir.

Nisanur Genc holding flag

Lise denklik işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Ara sınıflarda YES Programları ile yurt dışına giden öğrencilerimizin denklik işlemleri; Türkiye’de devam ettikleri okul, Amerika’da gidecekleri bölge, okul ve ders tercihlerine göre değişiklik göstermektedir. Denklik İşlemleri ile ilgili alınan tüm kararlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğu altında olup, bu konuda öğrencilere gerekli yönlendirme ve bilgilendirme yapılmaktadır. Yönlendirme doğrultusunda katılımcının denklik işlemlerine başvurması gerekmektedir. YES Programları denklik garantisi veremez. Denklik işlemleri ancak katılımcılar programı bitirip döndüğünde yapılabilir, programa başlamadan yapılamaz.

Önemli Bilgiler:

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı liselerde okuyan öğrenciler YES Programları’na katıldıklarında denklik alamazlar ve programı tamamlayıp Türkiye’ye döndüklerinde sınıflarını tekrar okumaları gerekir.
Bunun yanısıra, YES Programları diploma veya Lise son sınıfa yerleştirilme garantisi vermediği için; 2018-2019 öğretim yılında 11. Sınıfı okumakta olan adayların Türkiye’ye döndüklerinde 12. sınıfı tekrar okumaları gerekebilir.

Nisanur Genc thank a teacher Northwoods gateway

Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak veya T.C. tarafından tahsis edilmiş uzun süreli ikamet iznine sahip olmak.
 • Adayın ve ailesinin A.B.D. vatandaşı olmaması veya A.B.D. vatandaşlığına başvurmamış olması.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları, Özel Öğretim Kurumları, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı liselerin sadece 9, 10 ve 11. Sınıflarına devam ediyor olmak. (Lise Hazırlık ve 12. Sınıf öğrencileri YES Programlarına kesinlikle başvuramazlar)
 • 01 Ağustos 2001 - 01 Ağustos 2004 arasında doğmuş olmak.
 • Son 2 öğretim yılı (2016-2017 ve 2017-2018) için adayın genel not ortalamasının 100 üzerinden 65 ve üzeri olması.
 • Son 2 öğretim yılı (2016-2017 ve 2017-2018) için tüm derslerin yıl sonu not ortalamalarına bakıldığında hiçbir ders notunun 50 puan altında olmaması.
 • Devam eden öğrenim yılı (2018-2019) içerisinde ara dönemler dahil hiçbir dersten 65 ve altında almamış olmak.
 • Orta ve üstü seviyede İngilizce biliyor olmak.

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıkla!

Hemen Başvur

Tüm sorularınızı yes2019turkey@afsusa.org adresine iletebilirsiniz.